เปิดโอกาส การค้าปศุสัตว์ชายแดนใต้

พล.ต. อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ปัตตานี เปิดโอกาสการค้าด้านปศุสัตว์ตามนโยบาย 3 เหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ บ้านปิยา ตำบลยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

พล.ต. อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงโค ให้กับเกษตรกรทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เปิดโอกาสการค้าขายด้านปศุสัตว์ ตามนโยบาย 3 เหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค นำร่องไปแล้ว รุ่นที่ 1 จากจำนวน 12 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 4 จังหวัด จำนวน 40 ราย