หนุนแม่บ้าน-ผู้สูงอายุร่วมกลุ่มทำขนมไทย

นครราชสีมา – นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รอง กก.ผจก.บริหารธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราชและครบวงจรไก่อีสาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน บ้านหนองพยอม จ.นครราชสีมา” มาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการรวมกลุ่มกันของชาวชุมชนบ้านหนองพยอม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชาวชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากอาชีพทำการเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก

ล่าสุด เมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงต่อยอดของโครงการ ซีพีเอฟใช้ขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นธุรกิจอาหาร จัดทำโครงการพัฒนาขนมไทยพื้นบ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดเป็นอาชีพถาวรของชาวชุมชน โดยเข้าไปพัฒนาให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนยกระดับการทำขนมไทยจนสามารถขายให้แก่นอกชุมชน ขายให้โรงงานเพื่อใช้รับรองแขกหรือลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คนในชุมชนกลุ่มทำขนมไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน หรือไม่ต่ำกว่า 240,000 บาทต่อปี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561