ชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร เตรียมตั้งศูนย์ดูแลหมาแมวจรจัด

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร กล่าวว่า จากกรณีที่โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดหลายพื้นที่ของ 36 จังหวัดทั่วประเทศ จนเป็นเหตุให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สั่งการให้ อบจ. ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ดูแลหมาแมวจรจัด โดยจะแจกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนให้

ซึ่งตนเองเห็นด้วย ที่ทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ในการดูแลหมาแมวจรจัดดังกล่าวขึ้น ในส่วนของทาง อบจ.พิจิตร จะได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมหาสถานที่เป็นศูนย์ในการดูแล พร้อมหาบุคลากร อุปกรณ์ในการจับสุนัขเข้ามาดูแล

นอกจากนี้คงไม่ใช่ อบจ.อย่างเดียวที่จะต้องดูแล แต่ต้องมีปศุสัตว์ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด มาคอยให้ความช่วยเหลือเหมือนกัน เนื่องจาก อบจ.ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มา คงจะต้องร่วมกันทำงานควบคู่กันไป

“ผมยอมรับว่า จ.พิจิตรเองก็มีสุนัขจรจัด โดยเฉพาะสนามกีฬาที่มีคนนำมาปล่อยเยอะ รวมถึงตามตลาดถนนหนทางและวัด ซึ่งตรงนี้จะต้องหาข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากทั้งหมาแมวจรจัดมีจำนวนมาก”

พรพรรณ วิจิตรวิทยาพงศ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561