เกษตรกรเฮคนไทยใช้น้ำมันอี20-อี85กระฉูด

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.)กล่าวว่า คาดการณ์การใช้น้ำมันและก๊าซในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ในกลุ่มเบนซินคาดว่าจะมียอดการใช้ 30.8 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นการขยายตัว 4.7% โดยแบ่งเป็นน้ำมันเบนซินที่คาดว่าจะมียอดใช้ 1.2 ล้านลิตรต่อวัน หดตัว 8.7% แก๊สโซฮอล์ 91 คาดว่าจะมียอดใช้ 10.6 ล้านลิตรต่อวัน หดตัว 1.7% แก๊สโซฮอล์ 95 คาดว่าจะมียอดใช้ 12.5 ล้านลิตรต่อวัน ขยายตัว 9.3% อี20 คาดว่าจะมียอดใช้ 5.4 ล้านลิตรต่อวัน ขยายตัว 9.1% อี85 คาดว่าจะมียอดใช้ 1.1 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นการขยายตัว 14% ขณะที่น้ำมันดีเซลมีการใช้อยู่ที่ 66.6 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี) คาดว่าจะมียอดใช้ 17.3 ล้านกิโลกรัม(กก.)ต่อวัน ขยายตัว 6.3% และก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์(เอ็นจีวี) คาดว่าจะมียอดใช้ประมาณ 6.7 ล้านกก.ต่อวันหดตัว 5.8%

“คาดยอดใช้น้ำมันเบนซินครึ่งปีแรกจะเฉลี่ย 31 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนครึ่งปีหลังอาจจะอยู่ที่ 30 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนดีเซลครึ่งปีแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 68 ล้านลิตรต่อวัน ครึ่งปีหลังอยู่ที่ 65 ล้านลิตรต่อวัน ดังนั้นยอดใช้น้ำมันโดยรมทั้งปีอาจเติบโตเล็กน้อย ไม่ต่างจากปีก่อนมากนัก โดนสมมติฐานอยู่บนพื้นฐานราคาน้ำมัน 65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนแอลพีจีและเอ็นจีวีต้องติดตามต่อไป เพราะขณะนี้ราคาผันผวนมาก”นายวิฑูรย์กล่าว