ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เชื่อมสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม ในพื้นที่ชายแดนใต้

วันที่ 23 มี.ค.ที่ หมู่ 3 บ้านใหญ่ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี น.อ. เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.หน่วย ฉก. นาวิกโยธินกองทัพเรือและทหารเรือหน่วย ฉก. นาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานในพิธีพหุวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มีมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบต่อไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ผู้นำศาสนา ประชาชน และเยาวชน เข้าร่วม

สำหรับโครงการพหุวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกัน ระหว่างชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่ผูกพันกันมาอย่างช้านานและอยู่อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่ครั้งในอดีต

ถึงแม้ว่ากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย เนื่องจากความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านยังคงมีความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา โดยประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวบ้านใน อ.ไม้แก่น ถือว่าเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานและยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อเยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือมาปฏิบัติต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารและทหารพรานหญิง หน่วย ฉก. นาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้าร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวบ้าน สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับบรรยากาศในงานเป็นอย่างมาก

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์