โชห่วย-ค้าปลีก ร่วมยกระดับ ธงฟ้าประชารัฐ

นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าสหกรณ์ รวมทั้งร้านค้าส่ง-ค้าปลีก หรือร้านโชห่วยในท้องถิ่นกว่า 60 ราย เข้าร่วมกิจกรรม “ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง” ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า เพื่อให้ความรู้ และแนวทางการบริหารจัดการร้านค้าให้มีมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งมีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มาแนะนำเทคโนโลยีการบริหารงานทั้งทางด้านบัญชี การจัดการสต๊อกสินค้า เพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นายวิเชียร กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ปี 2559 พบว่า มีธุรกิจประเภทค้าส่งค้าปลีกคิดเป็น 41.6% ของจำนวนเอสเอ็มอีทั้งหมด และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวดี สะท้อนให้เห็นถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนฐานรากได้ อีกทั้งรัฐบาลเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ร้านค้าโชห่วยในท้องถิ่นเริ่มมียอดขายที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ได้ ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการร้านค้าจะใช้โอกาสนี้เร่งยกระดับคุณภาพในทุกด้าน เพื่อรองรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการมากกว่า 11.4 ล้านคน และยังสามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สินค้าชุมชน จากร้านค้าสหกรณ์ที่มีศักยภาพดีจะเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐเพื่อสวัสดิการ ซึ่งมีเป้าหมายขยายให้ถึง 40,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในเดือนเมษายนนี้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน