ควันป่าเหนือภัยเหมือนท่อไอเสีย กทม.

เชียงใหม่ – นายสวาท ชลพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เผยว่าหมอกควันจัดเป็นมลพิษทางอากาศ มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อันตรายของฝุ่นขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ ความเข้มข้น และระยะเวลาที่สัมผัสขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่เกิดจากการเผาไหม้ ส่งผลให้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง ทางตา

นอกจากนี้ ฝุ่นที่เข้าไปในถุงลมปอดเม็ดเลือดขาวเข้าไปกำจัดสิ่งแปลกปลอมนี้ เกิดการอักเสบในหลอดเลือดได้ อันตรายต่อปอด บางรายอักเสบ ทำให้เกิดการหายใจลำบากถึงขั้นวิกฤต อาจทำให้หลอดเลือดหัวใจอักเสบ ฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ภาคเหนือ ทำให้เกิดอาการเช่นเดียวกันกับฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์ในกรุงเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561