พณ.จับมือปศุสัตว์ติวเข้ม ผู้เลี้ยงโคนมก่อนเปิดเสรี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม และสกลนคร พร้อมจัดสัมมนาเรื่องเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมโคเนื้อและผลิตภัณฑ์รองรับการค้าเสรี เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคเนื้อ ทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มผู้เลี้ยง และกลุ่มผู้ค้า รับมือการเปิดตลาดเสรีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ ตลอดจนแนะนำลู่ทางและโอกาสการทำตลาด โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม   โคเนื้อตลอดห่วงโซ่มูลค่า และวิทยากรจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม พร้อมกันนี้ ได้พบปะเกษตรกร บริษัทนครพนมบีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าเยี่ยม จังหวัดนครพนม และสหกรณ์โพนยางคำ จังหวัดสกลนคร ซึ่งการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมและกรมปศุสัตว์โดยใช้การตลาดนำการผลิต       ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของตลาด หาตลาดส่งออกรองรับได้ พร้อมทั้งรักษาตลาดภายในประเทศพร้อมรับการเปิดเสรีตลาดเนื้อโคหลังเปิดตลาดเอฟทีเอให้แก่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

นางอรมน กล่าวว่า ปัจจุบัน ไทยเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าโคมีชีวิตที่ 5% เนื้อโคแช่เย็นแช่แข็ง 50% และเนื้อโคแปรรูป 30-50% แต่ได้ยกเว้นภาษีโคมีชีวิต เนื้อโคแช่เย็นแช่แข็ง และเนื้อโคแปรรูปให้กับสมาชิกอาเซียนภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งสมาชิกอาเชียนก็เก็บภาษีที่ 0% กับไทยเช่นกัน ยกเว้นลาวเก็บภาษีนำเข้าโคมีชีวิต 3% และเก็บภาษีนำเข้าเนื้อโคแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่ 5% และเวียดนามเก็บภาษีนำเข้าเนื้อโคแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่ 5% นอกจากนี้ ภายใต้ความตกลงที่อาเซียนทำกับจีน ไทยและจีนได้เปิดเสรีสินค้าเนื้อโคเก็บภาษี 0% ระหว่างกันแล้ว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน