กทม. ทุ่ม 231 ล. พัฒนา ‘ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดประเวศ’

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย สพ.ญ. เบ็ญจวรรณ สิชฌนาสัย ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เขตประเวศ

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ไม่ใช่สถานที่จับสัตว์มาทารุณหรืออื่นใดอย่างที่บางกลุ่มเข้าใจคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ กทม. มีวิธีจัดการสัตว์อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การนำสุนัขแรกเข้า ประมาณวันละ 30 ตัว จากการออกตรวจตราสุนัขจรจัดของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และสุนัขจรจัดตามที่ประชาชนร้องเรียน โดยในจำนวนนี้มีสุนัขที่มีเจ้าของมาติดตามเพื่อนำกลับบ้าน ประมาณ 7-8 ตัว หรือ ร้อยละ 25 ของสัตว์

“ขณะเดียวกัน เมื่อเจ้าหน้าที่จับสัตว์มาแล้วจะดำเนินการกักกันโรคก่อน เพื่อสังเกตอาการสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะจับสุนัขกลุ่มต้องเฝ้าดูอาการแยกกับสุนัขอีกกลุ่ม เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ไปติดสัตว์ตัวอื่น จากนั้นจะรอดูอาการจนกว่าจะมั่นใจว่าสัตว์ดังกล่าวปลอดเชื้อ ก่อนนำไปปล่อยและเลี้ยงร่วมกับตัวอื่น ปัจจุบัน ศูนย์พักพิงฯ สามารถรองรับสุนัขได้ 1,000 ตัว และแมว 200 ตัว” นายทวีศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว โดยไม่ยกเว้น ก่อนจะทำหมันภายใน 1 สัปดาห์ โดยกลุ่มที่ไม่ต้องเฝ้าดูอาการจะจับแยกกรงกับกลุ่มสัตว์ติดเชื้อ โดยกลุ่มนี้จะมีโอกาสถูกกลุ่มรักสัตว์ในพื้นที่ที่มาร่วมจัดกิจกรรมภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดคัดเลือกไปเลี้ยง ถึงปีละ 100-200 ตัว นอกจากนี้ พล.ต.อ. อัศวิน มีนโยบายให้ออกแบบและพัฒนาศูนย์แห่งนี้ ให้เป็นต้นแบบของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย กทม. ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 231 ล้านบาท คาดได้ผู้รับจ้างและสามารถปรับปรุงได้ปลายปีนี้