มข.มุ่งให้น.ศ.ต่อยอด-ผลิตนวัตกรรม สร้างของจริงเชิงพาณิชย์-สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เคเคยู เมกเกอร์ สเปซ ว่า มข.จัดโครงการเคเคยู เมกเกอร์ สเปซ แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสำนักหอสมุด ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ตลอดจนสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม

“เคเคยู เมกเกอร์ สเปซเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไร้ขีดจำกัด ส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากได้ ตลอดจนสร้างทักษะการใช้งานเครื่องมือผลิตต้นแบบขั้นสูงมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล นับเป็นตัวกลางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและบุคลากรแบบพหุสาขา รวมศาสตร์ความรู้หลากหลายแขนง อาทิ ด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนา    ตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่อีกด้วย” อธิการบดี มข.กล่าว

รายงานข่าวเผยว่า เคเคยู เมกเกอร์ สเปซประกอบด้วยเครื่อง 3D พรินติ้ง เครื่องระดับอุตสาหกรรมที่สามารถพิมพ์งานที่มีขนาดใหญ่ ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ทนความร้อน ลดเวลา และข้อจำกัดการออกแบบในการสร้างโปรเจ็กต์ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ์ลายตัดไม้และอะครีลิกด้วยเลเซอร์   รูปภาพออกมาแม่นยำ เส้นคม ทั้งลายฉลุ และภาพวาด ทำให้นักศึกษาสามารถออกแบบได้ตามจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดโดยไม่ต้องกังวลคุณภาพของชิ้นงาน เป็นต้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด