เตรียมแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้น

ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อ  รับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป เช่น กระเทียม หอมแดง มันสำปะหลัง ข้าวนาปรัง และลำไย(นอกฤดู) เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไย(ในฤดู) ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน

ในปีนี้คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ข้อมูลจากหลายภาคส่วนแจ้งว่าสถานการณ์ส่งออกลำไยไปต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ชะลอการนำเข้าช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นช่วงผลผลิตลำไยของทางภาคเหนือออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาเกษตรกรเนื่องมาจากผลผลิต

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด