‘กฤษฎา’ ยกหูถึงปลัดสาธารณสุข ยืนยันไม่มีข้อมูลพบหวัดนก-ไม่มีหลักฐานติดต่อมาถึงคน

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณี ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระบุว่ากรมปศุสัตว์ปกปิดข้อมูลการตรวจพบไข้หวัดนก ที่สวนสัตว์นครราชสีมา เมื่อปลายปี 2560 นั้น ได้สอบถามทางโทรศัพท์กับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้ว พบว่าการให้ข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของ ศ.นพ. ธีระวัฒน์ กระทรวงสาธารณสุขไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไม่มีข้อมูลการตรวจพบไข้หวัดนกในปีที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีหลักฐานว่าไข้หวัดนกระบาดติดต่อมายังคน ในขณะที่กระทรวงสาธรณสุขได้ติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กรณีการเกิดโรคขึ้นก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา แต่ในปีที่ผ่านมาไม่พบการรายงานเรื่องดังกล่วแต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ออกมาระบุว่าในปีที่ผ่านมาสัตว์ในสวนไม่มีข้อมูลการตรวจพบไข้หวัดนกเช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้ทุกคนตระหนักได้ แต่อย่าตื่นตระหนก เพราะเรื่องนี้ไม่ส่งผลดีใดๆ กับใคร หากมีสัตว์ป่วยตายก็ควรรายงานให้กรมปศุสัตว์รับทราบเพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบ

ในขณะที่กรมปศุสัตว์ต้องรายงานข้อมูลที่เป็นจริง เพราะเรื่องนี้กระทบกับความปลอดภัยของทั้งผู้บริดภคและสัตว์ปีกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกไก่ในตลาดโลกที่สำคัญการสร้างความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญ การปกปิดข้อมูลมาได้สร้างประโยชน์ใดๆ เลย โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะแถลงข่าวร่วมกันในวันที่ 27 มี.ค.

“ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานกันโดยตลอด ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้ง ส่วนที่กรมปศุสัตว์จะมีหรือเปล่านั้น ผมไม่รู้ แต่กรณีที่หมอออกมาพูดเรื่องไข้หวัดนกแล้วจะกระทบกับภาคเอกชน หรือกับการส่งออกไก่นั้น ถ้าใครได้รับความเสียหายก็ให้ไปฟ้องร้องกันเองได้”

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งใดๆ กับกระทรวงสาธารณสุข ยังร่วมมือกันทำงาน และกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในประเทศแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญต่อปัญหาไข้หวัดนก มีการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะรอบบ้านของไทยยังมีการตรวจพบเชื้อโรคนี้ระบาดอยู่

หากประชาชนพบเห็นมีสัตว์ป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 063-2256888 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที ในภาวะที่มีการระบาด ต้องทำลายสัตว์ปีกทั้งหมด ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วฟาร์มหรือพื้นที่ที่เลี้ยง และบริเวณโดยรอบ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ทุกชนิดในรัศมี 5 ก.ม. จากจุดเกิดเหตุ

“ไทยเป็นประเทศเดียวที่ตัดสินใจไม่ใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดนกในการแก้ไขปัญหา แต่เลือกที่จะใช้การกำจัดสัตว์ปีก จนปัจจุบันสามารถควบคุมได้ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยการเลี้ยงไก่ภายใต้ระบบคอมพาร์ตเมนต์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) แล้ว และกรมปศุสัตว์ต้องรายงานสถานการณ์โรคระบาดในประเทศให้โอไออีรับทราบตลอดทุกเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงกล่าวได้ว่ามีไทยเท่านั้นกล้าทำเรื่องนี้และไม่มีปกปิดข้อมูลทั้งอย่างแน่นอน”

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก กล่าวว่า ในขณะนี้ยังไม่มีผู้นำเข้ารายใดสอบถามถึงสถานการณ์เกิดขไหวัดนกในปี 2560 แต่อย่างใด การส่งออกและการรับออร์เดอร์ยังเป็นปกติ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้นำเข้าจะให้ความสำคัญกับกรมปศุสัตว์ เนื่องจากมีการแจ้งสถานการณ์ให้หน่วยงานสากลได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประเทศผู้นำเข้าได้ส่งตัวแทนเข้ามาตรวจสอบรับรองอุตสาหกรรมไก่ของไทย ทุกระยะ จึงมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานได้

อย่างไรก็ตาม การที่หมอออกมากล่าวว่ากรมปศุสัตว์ปกปิดข้อมูลเรื่องไข้หวัดนกนั้น ไม่เป็นผลดีกับผู้ส่งออกอย่างแน่นอน แต่คงไม่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรืออื่นใด เพราะไม่อยากสร้างศัตรู หากเป็นเรื่องไม่จริงจะปล่อยให้เรื่องค่อยๆ เงียบหายไปเอง ซึ่งที่ผ่านมากระแสข่าวลวงเรื่องไข้หวัดนกก็มีมาต่อเนื่อง

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์