อธิการ ม.ขอนแก่น เผยแนวทางพัฒนา น้อมนำพระราชดำรัส-สู่บริการวิชาการท้องถิ่น

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยพระองค์เอง พร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักศึกษาปัจจุบันในแต่ละปีเข้าเฝ้าฯ และมีกระแสพระราชดำรัสให้ประกอบแต่ความดี แม้ต่อมาเมื่อพระชนมพรรษามากขึ้นก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการดังกล่าวมาจวบจนปัจจุบัน

รศ.ดร. กิตติชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำกระแสพระราชดำรัสครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัย 20 ธันวาคม 2510 ความว่า “การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี” เป็นแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนเป็นแนวทางการเรียนการสอนถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์ กระทั่งมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปิดโอกาสให้คนอีสานเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงของประเทศ

“มหาวิทยาลัยได้ยึดถือกระแสพระราชดำรัสเป็นแนวทางตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยเปิดโอกาสให้เด็กอีสานเข้ามาเรียนมากกว่า ร้อยละ 90 จากนักศึกษาทั้งหมดเกือบ 40,000 คน นอกจากนี้ ยังนำผลงานการวิจัย วิชาการองค์ความรู้ต่างๆ ไปบริการชุมชน และพัฒนาพื้นที่ในภาคอีสานให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนขึ้น การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเราคนไทยครั้งนี้ อยากให้ภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด สิ่งนี้จะเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยทุกคนเดินตามรอยเท้าของท่าน ทำคุณงามความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไป” รศ.ดร. กิตติชัย กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ขข่าวสด