ศธ. สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ‘ในหลวง’ ทรงตั้งกองทุนศึกษา-ช่วยเด็กชายแดน-ด้อยโอกาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์สูทสีฟ้าอ่อน เสด็จพระราชดำเนินลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชโดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จฯจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 พย.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนและทุรกันดาร มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทอีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานในด้านนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดึงเด็กอาชีวะกลุ่มเสี่ยงไปเข้าเรียนในระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคัดเลือก ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งนอกจากช่วยให้เด็กเห็นคุณค่า เห็นความสามารถของตัวเองแล้ว ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงจากสถานประกอบการระหว่างปฏิบัติงานด้วย

สำหรับแนวทางที่ 2 นั้น พระองค์ท่านทรงรับสั่งให้องคมนตรีแบ่งโซนลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหา โดย พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท์ ซึ่งเป็นประธานโครงการ ดูแลโซนมีนบุรี พล.ร.อ. จุมพล ปัจจุสานนท์ ดูแลโซนจังหวัดสมุทรปราการ และ พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข ดูแลโซนดอนเมือง โดยนอกจากพูดคุยทำความเข้าใจแล้ว ยังจัดให้นำเด็กไปเข้าค่ายกินนอนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้ปัญหาทะเลาะวิวาทตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาลดลงอย่างชัดเจน

ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวไม่เป็นที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้เปิดเผย ฉะนั้นการดำเนินงานที่ผ่านมา จึงเป็นการทำงานเชิงรุกแบบเงียบๆ แต่สามารถช่วยให้เด็กอาชีวะทุกคนมีชีวิตที่ปลอดภัย และรู้จักคุณค่าของตนเองมากยิ่งขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเยาวชนของประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด