เอกชนอีสาน ห่วงรถพุ่มพวงชะตากรรมแบบโชห่วย

นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ อดีตเลขาธิการหอการค้าภาคอีสาน กล่าวถึงกรณีห้างบิ๊กซีเตรียมนำรถกระบะบรรทุกสินค้าเคลื่อนที่ไปขายตามหมู่บ้านชุมชนว่ารถขายกับข้าว หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ “พุ่มพวง” เพราะเขาจะแขวนสินค้าเป็นพวงๆ รอบรถ รถกับข้าวจะตระเวนเข้าไปตามชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร มีความคุ้นเคยกับผู้ซื้อเป็นอย่างดี เพราะใกล้ชิดกัน ขนาดฝากซื้อสินค้าอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการได้
ซึ่งข่าวห้างใหญ่จะส่งรถกับข้าวมาแข่งขัน สร้างความวิตกกังวลให้บรรดารถพุ่มพวงมาก เพราะถ้าบุกเข้ามาพวกเขาจะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับโชห่วย

ทั้งนี้กติกาควรให้ปลาเล็กและปลาใหญ่สามารถอยู่ร่วมกันในบ่อเดียวกันได้ การแบ่งปันกันทำมาหากินเป็นเรื่องที่สวยงาม แต่ถ้าเล่นกินรวบแบบนี้ ปลาตัวเล็กๆ คงไม่มีทางไป ในต่างประเทศเขามีกติกา เรียกว่า พ.ร.บ. ค้าปลีก กำหนดขนาด กำหนดเขต กำหนดสินค้าที่ขาย บางประเทศกำหนดจำนวนพลเมืองต่อร้านค้าปลีก เมืองไทยมีความพยายามจะขอให้รัฐบาลตรากฎหมายค้าปลีกหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธ โดยรัฐมักอ้างคล้ายๆ กันว่า เกรงจะทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่อยากมาลงทุน

“องค์กรด้านการค้ามีเพียงหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่เห็นความเดือดร้อนของรถพุ่มพ่วง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ มีการเตรียมเสนอปัญหาต่อรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อนาคตรถพุ่มพวงจะรอดหรือไม่รอด คงอยู่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะลงมาดูแลแก้ไขปัญหาได้เพียงใด” นายทวิสันต์ กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์