กาฬสินธุ์ตั้งธง ดัน “วัฒนธรรมภูไท” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

กาฬสินธุ์นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาทิศบ้านทางเมือง เรื่องอนาคตคนกาฬสินธุ์ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาคอน ม.กาฬสินธุ์ อำเภอนามน ว่า ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จากการติดตามปรากฏว่ามีผลเป็นที่น่าพอใจ สร้างความเป็นธรรมเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำไปได้ในระดับหนึ่ง ส่วนในมิติต่อไปคือการยกระดับรายได้ให้คนกาฬสินธุ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ภายในปี 2562 โดย  เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นจุดเด่นและจุดขาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมภูไทที่โดดเด่น เพื่อดึงดูดนัก   ท่องเที่ยว และประชาคมโลกได้มาสัมผัส

นายบำรุง คะโยธา ปธ.ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ (ศปจ.กส.) ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า จะนำวัฒนธรรมคนภูไทเป็นอัตลักษณ์ของคนกาฬสินธุ์ โดยจะนำวัฒนธรรมการแต่งงานของคนภูไทดั้งเดิมมาเชื่อมโยงกับพ่อล่าม แม่ล่าม คือ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นหลักในด้านวัฒนธรรม นำเสนออาหารพื้นถิ่นพื้นเมืองที่สะอาดปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนกาฬสินธุ์เป็นเมืองมรดกโลกด้านการนำเสนอวิถีชีวิตชาวภูไททุกมิติรอบด้าน

ด้าน นายธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ ผู้ประสานงาน ม.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า วัฒนธรรมภูไทมีความลึกซึ้งในเรื่องของการแต่งงาน ซึ่งพ่อล่ามแม่ล่าม หรือปราชญ์ชาวบ้าน อันเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในชุมชน เป็นผู้เชื่อมประสานทั้งในด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหารปลอดภัยและสังคมผู้สูงวัย จะเป็นผู้มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่ การปฏิสัมพันธ์ในสังคม โดยเฉพาะที่สำคัญต้องอาศัยสถาบันการศึกษาคือ ม.กาฬสินธุ์ เข้ามาเป็นเจ้าภาพ โดยมีธงที่ร่วมกันตั้งไว้คือ ต้องไปยื่นจดทะเบียนกับยูเนสโกให้วัฒนธรรม  ภูไทเป็นมรดกโลกในอนาคต

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด