โอดต้นผึ้งล้ม ขาดรายได้เป็นแสน

พะเยานายทอน ใจดี คณะ กก.ป่าชุมชนบ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ต้นยางที่เป็นที่ทำรังของผึ้งป่า หรือต้นผึ้ง อยู่ในป่าชุมชนบ้านปี้ตลอดมานั้น มีอายุมาก มายาวนาน เมื่อปี 2559 ได้ล้มหมอนนอนไพร เมื่อต้นยางหรือต้นผึ้งล้มลง ผึ้งไม่ได้มาทำรัง และทำให้หมู่บ้านไม่มีรายได้จากน้ำผึ้งอีกเลย

โดยรังผึ้งที่เคยมีนับร้อยรัง ทำรายได้ให้แก่หมู่บ้านปี้ทั้งสองหมู่บ้าน ปีละ 1.5-1.8 แสนบาท ขณะนี้เมื่อ ต้นผึ้งที่มีอยู่ปกติล้มไปแล้ว ทำให้ผึ้งป่ากระจายกันไปทำรังตามต้นไม้ที่ทำรังได้ เพียงต้นละ 1-2 รัง

ทุกปีเงินที่ได้จากการขายน้ำผึ้งจะนำเข้ากองทุนป่าชุมชน เพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การทำแนวกันไฟ การบวชป่า สืบชะตาขุนน้ำ การนำไปจัดสวัสดิการให้แก่ กก.ป่าชุมชนฯ ในการร่วมดูแลรักษาพื้นที่ป่าเป็นประจำ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด