ผลผลิตเยอะ-มะม่วงเนินมะปรางราคาตก

พิษณุโลก – นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วง อ.เนินมะปราง ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย กล่าวว่า ตลาดมะม่วงปีนี้ราคาไม่ค่อยดี โดยมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่ ก.ก.ละ 15-18 บาท ขณะที่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 30-40 บาท สาเหตุมาจากมะม่วงออกผลผลิตพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อากาศหนาวในช่วงต้นปี ทำให้มะม่วงออกช่อเร็วกว่าปกติ และผลผลิตออกมากกว่าปกติ อีกทั้งพ่อค้าคนกลางมากว้านซื้อผลผลิตที่ยังไม่ได้คุณภาพเต็มที่ ทำให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียง จึงทำให้ราคาตกต่ำ

ทั้งนี้ อ.เนินมะปราง ได้จัดงานเทศกาลผลไม้นานาพันธุ์มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งผลดีทำให้ผู้ประกอบการปลูกมะม่วงของ อ.เนินมะปราง 2,815 ราย เนื้อที่ 88,719 ไร่ มีที่จำหน่าย กระตุ้นตลาดให้คึกคัก ประชาชนมีรายได้จากการนำสินค้ามาจำหน่ายและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในงานเกษตรกรมีรายได้จากการขาย 100 ล้านบาท แต่หากเป็นภาพรวมทั้งปีเกษตรกรอำเภอเนินมะปรางสามารถสร้างรายได้จากการขายมะม่วงมากกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561