ยูเอ็นกังวลหนัก หลังอัฟกานิสถานปลูกฝิ่นพุ่ง 43%

บีบีซีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) เปิดเผยว่า ผลผลิตฝิ่นในประเทศอัฟกานิสถานมีปริมาณเพิ่มขึ้น 43% จากปีที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ที่ใช้ปลูกฝิ่นถึง 201,000 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 1,256,250 ไร่ เพิ่มขึ้น 10% และมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ อัฟกานิสถานเป็นแหล่งผลิตสารซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญของเฮโรอีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยการเติบโตของฝิ่นนั้นถือเป็นอาชญากรรมของประเทศ แต่ก็ยังเป็นรายได้หลักของเกษตรกรที่มีฐานะยากจน

ขณะเดียวกันกลุ่มทาลีบันก็มีการเรียกเก็บภาษีจากเกษตรกรผู้ปลูก เพื่อนำเงินไปใช้ทางการทหารจนเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มทาลีบัน

ยูรี เฟโดทอฟ ผู้อำนวยการบริหาร UNODC กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ผลผลิตจากฝิ่นสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้คือการนำไปผลิตมอร์ฟีนเพื่อใช้ระงับความเจ็บปวด ซึ่งเป็นที่นิยมในหลายประเทศ แต่สำหรับในประเทศอัฟกานิสถานแล้ว ส่วนใหญ่จะนำฝิ่นมาใช้ในด้านของยาเสพติด

ด้านรัฐบาลอัฟกานิสถานเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีกฎห้ามปลูกฝิ่น แต่พื้นที่ปลูกฝิ่นก็ยังแพร่กระจายไปหลายจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของจังหวัดก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น เนื่องจากมองว่าเป็นทางเดียวที่เกษตรกรจะมีรายได้

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์