สหกรณ์ฯ ตราด รับซื้อสับปะรดราคาหล่น

ตราด – นายภาวัต ฉิมวิเนตร หัวหน้าฝ่ายการตลาด สหกรณ์และวิสาหกิจในจังหวัดตราด เผยว่าหลังจากที่ราคาสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองตกต่ำ ทำให้สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ต้องเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่เป็นสมาชิกรับซื้อสับปะรดขนาด 1.3-1.5 กิโลกรัม ในราคา 8 บาท วันหนึ่งจะรับซื้อสับปะรดประมาณ 2,200 ลูก และกระจายส่งไปยังห้างสรรพสินค้า ราคาลูกละ 13-18 บาท จะเพิ่มการรับซื้อ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิก 50 ไร่ ปลูกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง ประมาณ 100 ไร่ และ 1 ไร่ ให้ผลผลิต 5,000 ลูก เก็บผลผลิตไปแล้วบางส่วน ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้การปลูกสับปะรดมากขึ้น มาจากการโค่นต้นยางพาราและหันมาปลูกสับปะรดเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง

นอกจากนี้แล้ว ยังมีสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร จำกัด ส่งสับปะรดตราดสีทอง วันละ 3,500 ลูก วิสาหกิจชุมชนตราดสีทอง ส่งสับปะรดตราดสีทอง วันละ 6,500 ลูก คาดการณ์ผลผลิตในเดือนมีนาคมจะมีสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง จำนวน 4,097 ตัน ทั้งปีจำนวน 40,407 ตัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561