นายก ทน.อุดรฯ เดินหน้า “เมืองน่าอยู่” ให้โหลดแอพฯ-ร้องเรียนได้

อุดรธานี – นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (ทน.อุดรธานี) เผยว่า หลังจากรับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2559 ทางเทศบาลเดินหน้าทำงานสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยการจัดทำแอพพลิเคชั่น @นครอุดรธานี ให้ชาวเทศบาลอุดรโหลดใช้ ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของประชาชน

“แอพพลิเคชั่นจะอัพเดตความเคลื่อนไหวข่าวสารของเทศบาล กิจกรรมต่างๆ ประชาชนรับรู้ข่าวสาร ยังเปิดเป็น ช่องทางร้องทุกข์ปัญหาขอความช่วยเหลือจากประชาชน เรื่องจะถูกส่งต่อไปให้กับฝ่ายที่ดูแล รับผิดชอบและมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้”

แอพพลิเคชั่น @นครอุดรธานี ยังทำหน้าที่รายงานสภาพการจราจรภายในเมืองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางให้ทันกับเวลา และยังรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้รวบรวมร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ของดีเมืองอุดร

ในส่วนนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับชาวอุดรและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวในเขตเทศบาลอุดร ระบบเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรวดเร็ว เทศบาลพร้อมที่จะปรับปรุงระบบ โดยใช้ข้อมูลจากประชาชน มาเป็นโจทย์หลักสำคัญในการพัฒนา นอกจากนี้ทางเทศบาลยังมีแผนขยายจุดติดตั้ง cctv ระบบขนส่งมวลชน (city bus) รวมถึงเส้นทางจักรยานอัจฉริยะ (mobike)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561