ภัยแล้งมาเยือนโคราช ควายขาดหญ้า-น้ำยังแห้งขอดคลอง!

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ภัยแล้งและกำลังขยายวงกว้างออกไป นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ไม่มีน้ำทำนา ทำไร่แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ หรือควายของชาวบ้านใน ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ที่ต้องขาดแคลนแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงควาย 2 ฝูง จำนวนกว่า 20 ตัวไปด้วย ทำให้ชาวบ้านต้องพาฝูงควายของตัวเองเดินหาหญ้าและแหล่งน้ำกินไกลกว่า 5 กม. เพราะแหล่งน้ำที่เคยมีตามธรรมชาติแห้งไปหมด

นางบังอร ดีพิมาย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 178 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ชาวบ้านผู้เลี้ยงควายเผยว่า ภัยแล้งปีนี้เริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ต้นปี แหล่งน้ำที่เคยมีตามทุ่งนาเหือดแห้งไปหมด หญ้าก็ไม่มีขึ้น จนต้องต้อนฝูงควายไปหากินตามคลองชลประทานที่ยังคงพอมีน้ำเหลืออยู่ติดก้นคลอง เพราะตรงจุดนั้นมีหญ้าขึ้นอยู่

แต่คาดว่าน้ำที่เหลือติดก้นคลองชลประทานน่าจะใช้เลี้ยงควายได้ไม่เกินครึ่งเดือนนี้ คงต้องต้อนควายหากินไปเรื่อยๆ และต้องคอยระวังไม่ให้ฝูงควายข้ามถนนไปมา เนื่องจากเสี่ยงอันตรายจากรถชน หากว่าไม่มีฝนตกลงมาช่วงกลางเดือนเมษายน จะส่งผลให้แหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่แห้งขอดจนหมด ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายหลายรายใน อ.ชุมพวงอย่างแน่นอน