สภาวิศวกร แนะ 10 ข้อ สร้างความปลอดภัยทรัพย์สินในบ้าน ก่อนเที่ยวสงกรานต์

สภาวิศวกรแนะเจ้าของบ้านเรือน 10 อย่าง สร้างความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินภายในบ้าน ก่อนออกเที่ยวสงกรานต์ให้สนุก ย้ำเตือนเดินทางขับรถในช่วงกลางวัน อย่าลืมเปิดไฟหน้ารถ ช่วยลดอุบัติเหตุได้ถึง 30%

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สภาวิศวกร เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 นี้ สภาวิศวกรย้ำเตือนและขอให้ประชาชนท่านเจ้าของบ้านเรือนและทรัพย์สินคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญยิ่งคือการป้องกันเหตุอันเกิดจากเพลิงไหม้ที่ต้องดูแลใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่อัคคีภัยป้องกันได้ เพียงแค่ใส่ใจไม่ประมาท

ดังนั้น ช่วงเทศกาลวันหยุดนี้จะมีความสุขได้เต็มที่ปราศจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยขอให้ปฏิบัติก่อนออกจากบ้าน ดังต่อไปนี้

1. ตัดวงจรไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นหรือปิดสวิตช์ ปิดพัดลม และดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้ารับไฟฟ้าออกให้หมด หรืออาจเหลือให้น้อยที่สุด เช่น ตู้เย็น อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และปั๊มลมตู้ปลา (ถ้ามี)

2. ปิดก๊าซหุงต้มที่หัวถังให้สนิท (ระวังก๊าซที่ค้างในท่ออ่อน แนะนำให้จุดเตาไฟก่อนแล้วค่อยปิดที่หัวถัง)

3. ตรวจสอบธูปเทียนที่จุดไว้ ดับให้หมด

4. หญ้าแห้งรอบๆ บ้านควรตัดให้สั้นและนำไปกำจัดหรือทิ้งให้เรียบร้อย เหตุเพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งขณะสมาชิกในครอบครัวยังอยู่อาศัยในบ้าน ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับ ซึ่งความสูญเสียอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

นายพิชญะกล่าวอีกว่า ในด้านของวิศวกรจึงอยากแนะนำการดูแลบ้านอยู่อาศัยให้ปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 10 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟ (Smoke Alarm) ที่โถงหน้าห้องนอน และในห้องนอนทุกห้อง

2. ทุกห้องนอนต้องมีทางหนีไฟสำรองเสมอ เช่น หน้าต่าง ประตู ระเบียง ถ้ามีเหล็กดัดต้องเปิดได้จากด้านในเสมอ

3. ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน ต้องปิดสวิตช์และดึงปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออก

4. ปลั๊กไฟพ่วง ต้องไม่เสียบซ้อนกันหลายชั้น และต้องมีคุณภาพดี

5. ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน ต้องปิดก๊าซหุงต้มที่หัวถังให้สนิท

6. ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน ต้องตรวจสอบธูปเทียนที่จุดไว้ ต้องดับให้หมด

7. สมาชิกในบ้านต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สถานีดับเพลิงที่ใกล้เคียง หรือหมายเลขแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199

8. ควรวางแผนและซ้อมหนีไฟ และให้เก็บกุญแจบ้านและไฟฉายในที่ที่เหมาะสมและบอกให้สมาชิกในบ้านทราบ

9. ให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

10. อุปกรณ์ไฟฟ้าและการเดินสายไฟ ต้องมีมาตรฐานรับรอง

นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้สภาวิศวกรขอแนะนำให้ดูแลตรวจสภาพรถอย่างละเอียดให้พร้อมก่อนออกเดินทาง และเปิดไฟหน้ารถระหว่างขับรถเดินทางในช่วงกลางวัน เพราะว่าการเปิดไฟหน้ารถช่วยทำให้คนอื่นเห็นท่านในทุกสภาพอากาศและเวลา เนื่องจากศึกษาแล้วว่าการเปิดไฟหน้ารถช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการขับขี่ได้ถึง 30%