รอมานาน!! ต้นลิ้นจี่100ปีบางขุนเทียนออกผล ราคาพุ่งกก.ละพัน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า หลังจากลิ้นจี่บางขุนเทียน ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ของกรุงเทพมหานครที่ปลูกในพื้นที่เขตจอมทองและเขตราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าเกษตรกรได้รับข่าวดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดต้นลิ้นจี่ในพื้นที่ออกผลผลิตเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่ได้มีจำกัด เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้ 500 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับผลผลิตในภาพรวมเพียง10%เท่านั้น ทำให้ลิ้นจี่บางขุนเทียนกลายเป็นที่ต้องการของตลาด โดยผลผลิตที่มีคุณภาพดี เนื้อแห้ง รสชาดหวานอร่อย ได้มาตรฐานสินค้าจีไอ จึงส่งผลให้สินค้าลิ้นจี่บางขุนเทียนขาดตลาด และราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 500-1,000 บาท เนื่องจากเกษตรกรต้องดูแลทะนุถนอมผลผลิตเป็นอย่างดี เพื่อควบคุมคุณภาพและรสชาดให้ได้ตามมาตรฐานของสินค้าจีไอ

นางสาวพรทิพย์ เทียนทรัพย์ เกษตรกรเจ้าของสวนภูมิใจการ์เด้น เปิดเผยว่า ลักษณะเด่นของลิ้นจี่บางขุนเทียนที่ได้รับขึ้นทะเบียนจีไอ จะมีผลขนาดกลางรูปทรงคล้ายหัวใจ บ่าไม่สูง หนามแหลมสั้น เปลือกสีแดงถึงแดงคล้ำ เนื้อแห้ง ไม่แฉะน้ำ รสชาดหวาน หอม ไม่มีรสฝาดเจือ ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์กะโหลกใบยาว หรือกะโหลกใบอ้อ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมที่สุด โดยสวนภูมิใจการ์เด้นแห่งนี้เป็นสวนลิ้นจี่ที่มีความเก่าแก่ ปัจจุบันยังพบลิ้นจี่บางต้นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งต้นลิ้นจี่ดังกล่าวยังสามารถออกผลผลิตได้อยู่ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมสวนได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ตนและเกษตรกรในพื้นที่ตั้งใจจะพัฒนาสวนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางที่ภาครัฐแนะนำ

ที่มา : มติชนออนไลน์