กก.ปฏิรูปสาธารณสุขชี้ ‘สารเคมีพาราควอต’ ทำลายสมอง 48 ปท.ห้ามใช้! ยกเว้นไทย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวว่า นอกจากปัญหาสะสมจนทำให้เกิดสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น ยังพบว่าคนไทยยังมีความเสี่ยงจากการรับสารพิษ สารเคมีอีก โดยเฉพาะการรับประทานผักผลไม้ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งสะสมจนเสี่ยงเกิดโรคไต โรคตับ และล่าสุดยังมีผลการศึกษาว่า ส่งผลทางสมองด้วย   ฯลฯ ที่ผ่านมานักวิชาการ ผู้บริโภค เครือข่ายภาคประชาชนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอต  อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้มีกาประชุมและสรุปข้อเสนอไปแล้วว่า ควรต้องถอนออก เพราะมีผลต่อสุขภาพ แต่อาจไม่ได้ถอนสารเคมีดังกล่าวทันที แต่ค่อยๆลดลง และหมดไป

“ ประเด็นปัญหาคือ ล่าสุดทราบว่ามีตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งมีตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม  ฯลฯ ซึ่งจะพิจารณาตัดสินภายในเดือนเมษายนนี้ว่า จะถอนสารเคมีดังกล่าวหรือไม่ หรือจะต่อทะเบียนอีก เพราะที่ผ่านมามีการให้เหตุผลจนทำให้เกิดความหวาดวิตกว่าจะต่ออนุญาตให้สารฆ่าหญ้าพาราควอตไปอีก ซึ่งหากเป็นจริง จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก” กรรมการปฎิรูประบบสาธารณสุข กล่าว

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวอีกว่า  ปัจจุบันสารพาราควอตถูกแบนใน 48 ประเทศ ซึ่งมีทั้งเอเชีย ยุโรป แอฟริกา โดยในเอเชีย  รวมทั้งประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตแต่ไม่ให้ใช้มีการแบน นอกจากนั้น ยังมีประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม ศรีลังกา เรื่องยาฆ่าหญ้าเหล่านี้พวกเราที่เรียนหมอจะเห็น คนตายอย่างทรมานหลายราย ที่พลาดสัมผัสผิวหนังหรือกินโดยอุบัติเหตุและตายทรมานจากเนื้อปอดเป็นพังผืดตับวายและไตวาย ต่อมามีการใช้โดยให้มีการปกปิดร่างกายมิดชิดแต่ก็ยังมีการสัมผัสผิวหนังและตกค้างอยู่ในไร่นา  ในน้ำที่ขัง ชาวไร่ชาวสวนย่ำน้ำที่มีสารปนเปื้อนเหล่านี้ เฉพาะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่โรงพยาบาลจังหวัดมีคนไข้ 100 กว่ารายในหนึ่งปี และเสียชีวิต 6 รายด้วยขาเน่าและมีติดเชื้อซ้ำซ้อน หลายรายต้องตัดขาทิ้ง เป็นผลงานของคณะผู้วิจัยของสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นผู้ศึกษา

“การที่ผมออกมาพูดเรื่องต่างๆ ผมพูดในฐานะหนึ่งในกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข และพูดในฐานะทำงานให้องค์การอนามัยโลก ในฐานะศูนย์ความร่วมมือโรคไวรัสสัตว์สู่คน และพูดในฐานะของแพทย์ที่ต้องดูแลคนไข้ และต้องทำงานสืบค้นหาสาเหตุการระบาดในพื้นที่ และต้องประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และยังพูดเพราะผมเป็นทั้งหมออายุรกรรมและหมอสมองด้วย ซึ่งไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ เพราะเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะโรคพิษสุนัขบ้า หรือปัญหาไข้หวัดนก แม้แต่ยาฆ่าหญ้า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ อาหาร และเชื้อโรค เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดโรคในสัตว์ก็จะกระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศ ในแง่ของความปลอดภัยของอาหาร และเสถียรภาพทางทรัพยากรอาหาร และขณะเดียวกันโรคในสัตว์จะสามารถแพร่สู่คนได้ ซึ่งเป็นข้อที่ต้องระวังทั่วโรค และก็สามารถกระจายในพื้นที่หนึ่ง สามารถติดต่อย่างรุนแรงได้” กรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข และว่า ส่วนในเรื่องยาฆ่าหญ้านั้น การที่ทำให้เกิดมีผลในระยะยาวมีความหมาย เพราะโรคที่เกิดเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ คือ พาร์กินสัน และตัวเซลล์สมองจะถูกทำลายไปหมด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีการสัมผัส หรือมีการปนเปื้อนของสารเหล่านี้

อนึ่ง ประเทศที่มีการห้ามใช้สารพาราควอต ข้อมูลจากไทยแพน (Thai-Pan) มีทั้งเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา โดยในเอเชีย มีจีน เกาหลี ศรีลังกา เวียดนาม ลาว กัมพูดชา ซีเรีย คูเวต สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ส่วนยุโรป อาทิ ฮังการี อิตาลี สเปน สวีเดน โปแลนด์ โปรตุเกส นอร์เวย์ ส่วนแอฟริกา มีเซเนกัลป์  เบอร์กินาฟาโซ เป็นต้น

 

ที่มา : มติชนออนไลน์