วิถีหน้าแล้ง

การปรับตัวของพืชพรรณและสัตว์โลก บนโลกใบนี้ มันเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลหรือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกทั้งพืชพรรณและสัตว์ต่างปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดีเยี่ยม

เสียงจักจั่นระงมไปทั่วผืนป่า ในหน้าแล้ง เหมือนคำสัญญาที่ให้ไว้กับสรรพสิ่ง

ในเปลวแดดที่ร้อนระอุ ของปลายเดือนมีนาคม และจะก้าวย่างสู่เดือนเมษายนที่จะมาเยือน

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ที่ก้าวสู่และพานพบกับความแห้งแล้งของฤดูร้อน ชีวิตสรรพสัตว์ไม่ได้เลวร้ายไปตามสภาพของอากาศ แม้ไม้ใหญ่บางพันธุ์ จะทิ้งใบร่วงโรยสู่พื้น ก็ยังอวดโชว์เรียวกิ่งให้ดูแปลกตา คราเปลี่ยนถ่ายฤดู ยังทำให้เกิดชีวิตใหม่ๆ พรรณไม้ใหม่ที่รอช่วงของฤดูกาลนี้

ธรรมชาติให้สิ่งทดแทนเสมอ

แถวทิวผืนป่า ธรรมชาติยังให้อาหาร ป่าเป็นตลาดสดของคนชนบท ได้หาอยู่หากิน เก็บใช้ผลผลิตเหล่านั้นมากินเป็นอาหาร ธรรมชาติกับสรรพสัตว์ต่างเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันมาชั่วนาตาปี

ทั้งแมลง ทั้งผักป่า มีให้เห็นไปทั่วทุกหนแห่ง

จักจั่น ไข่มดแดง แมงจินูน ผักหวานป่า ยอดลำเท็ง ก็จะมีแมงจินูน ทั้งพืชผักและแมลง ก็มากมีตามแต่ละพื้นถิ่น ต่างก็ยังประโยชน์เป็นอาหารให้กับผู้คน ตามเมนูตามสภาวะของพื้นถิ่นนั้นๆ

แม้พืชผักหรือสัตว์บางชนิด จะลบหายไปเพราะสาเหตุเกิดจากความไม่พอของมนุษย์ แต่การปรับตัวทำให้มนุษย์อยู่ได้ แม้อาจแร้นแค้นกว่าเก่าก่อน

นอกเหนือจากเมนูอาหาร ที่มาจากวงจรธรรมชาติแล้ว ธรรมชาติยังชดเชยด้วยความสวยงาม

ต้นไม้หลายชนิดเบ่งบานในฤดูร้อนแล้งนี้ ตามผืนป่าจะเห็นสีสัน สวยงามเป็นทิว แม้ตามถนนหนทาง มนุษย์เองเป็นผู้รังสรรค์ ด้วยการปลูก ไม่ว่าเหลืองปรีดิยาธร ตะแบก คูน กัลปพฤกษ์ พญาเสือโคร่ง ต่างออกดอกสีสันสดสวย ในยามหน้าแล้ง

ถึงแม้ความเปลี่ยนแปลงจะย่ำกราย การปรับตัวของพืชและสัตว์บนโลกในนี้ยังคงปรับตัวอยู่ได้

เชื่อผมเต๊อะ