มรภ. สงขลา ปลื้มผลิตภัณฑ์ ‘จำปาดะ-แป้งสาคู’ คว้าแชมป์จัดแสดงบู๊ธ

นายบรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา เปิดเผยว่า มรภ. สงขลา ร่วมจัดบู๊ธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยจากจำปาดะและแป้งสาคู ผลงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นตามพระราชดำริ ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย สงขลา ผลปรากฏว่า บู๊ธนิทรรศการของ มรภ. สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจัดแสดงบู๊ธ รับโล่และเงินรางวัลจาก พล.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ มรภ. สงขลา ในการสร้างองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และเป็นภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่การแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์