อดีตขรก.ไปรษณีย์ตามรอยพ่อหลวง ผันตัวทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีชีวิตเป็นสุขไร้หนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่บ้านสวนที่ร่วมรื่นสวยงามในพื้นที่หมู่ที่1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เป็นบ้านของนายสมเจตร์ บุญเพ็ชร์ อดีตข้าราชการไปรษณีย์ไทย อายุ 73 ปี ที่ผันเปลี่ยนชีวิตตนเองมาศึกษาแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยใช้พื้นที่สวนจำนวน 6 ไร่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่ปลูกทุกอย่างที่กินได้เช่นส้มโอ กล้วยหอม มะละกอ ขนุน ไผ่รวก มะนาว และทุกอย่างที่สามารถขายได้เช่นหมากเหลือง ใบยาง ที่มีร้านจัดดอกไม้มารับซื้อถึงสวน และเลี้ยงสัตว์ไว้กินผลผลิตคือไก่ไข่ และเลี้ยงปลาในสระขนาดเล็กที่ขุดไว้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในสวน นอกจากนี้นายสมเจตร์ยังได้ศึกษาเรียนรู้การตอนกิ่งพันธุ์ส้มโอขาย จนชำนาญและสามารถขายสร้างรายได้รวมเดือนละกว่า 20,000 บาทด้วย

201610271155563-20130424114532-768x432

นายสมเจตร์เปิดเผยว่า หลังจากนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ ทำให้ตนเองที่อดีตเป็นข้าราชการรับเงินเดือนจำกัด แต่สามารถมีรายได้จากการขายพืชผลในสวนมีรายได้หลักหมื่นในแต่ละเดือนโดยไม่ขัดสน เพราะอาหารการกินก็ได้จากผลผลิตภายในสวน ทั้งผัก ไข่ไก่ รวมถึงเนื้อสัตว์จากปลาในสระ และส่วนที่เหลือก็ยังสามารถนำออกขายสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว และที่สำคัญหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่เน้นการทำการเกษตรแบบไร้สารเคมีทำให้สุขภาพของตนดีขึ้น อาหารที่ได้จากสวนก็ปลอดสารพิษที่ช่วยให้ผู้บริโภคปลอดภัย ปัจจุบันด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอย่างจริงจัง ทำให้นายสมเจตร์ได้รับการยกย่องจากชุมชนและทางราชการว่า เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ทรงภูมิรู้และมีจิตอาสา ถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคมโดยไม่คิดมูลค่าอีกด้วย

 

ข้อมูล มติชนออนไลน์