พ่อค้าชะลอการรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร

สมาคมผู้ค้าข้าวโพดเผย ทุนท้องถิ่นชะลอรับซื้อเหตุระบายไม่ออก ชาวไร่จี้บริษัทใหญ่จริงใจเปิดรับทั่วปท.

วันที่ 27 ตุลาคม นายวิรัตน์ บุญคุณ นายกสมาคมผู้ปลูกข้าวโพดและพืชไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์ข้าวโพดในขณะนี้ทำให้พ่อค้าพืชไร่ในท้องถิ่นจำเป็นต้องชะลอการรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร เนื่องจากยังไม่สามารถระบายข้าวโพดในโกดังออกไปได้ เพราะทางกลุ่มโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ไม่ยอมรับซื้อหรือหากรับซื้อก็จำกัดปริมาณ เนื่องจากยังมีข้าวสาลีที่นำเข้าใช้ทดแทนอย่างเหลือเฟือ และอีกประเด็นก็คือทางพ่อค้าในท้องถิ่นเริ่มหมดทุน นอกจากนี้รถรับจ้างขนส่งข้าวโพดต่างหนีไปรับจ้างบรรทุกข้าว เพราะรับจ้างขนส่งข้าวโพดไม่คุ้มค่าต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะลงข้าวโพดได้

“ตอนนี้พ่อค้าในท้องถิ่นมีข้าวโพดตกค้างกันเพียบ จนบางรายหมดศักยภาพจำเป็นต้องหยุดหรือชะลอการรับซื้อข้าวโพดในมือเกษตรกร และหาทางระบายข้าวโพดไปยังผู้ส่งออกซึ่งต้องขายในราคาถูก ฉะนั้นเมื่อพ่อค้าขายถูกก็จำเป็นต้องรับซื้อในราคาถูก สุดท้ายผลกระทบก็ต้องมาตกอยู่ที่เกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”นายวิรัตน์กล่าว

นายวิเชียร กิติทัศนาสรชัย ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การที่บริษัทยักษ์ใหญ่ประกาศเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยตรงจากเกษตรกร 15 จุดทั่วประะทศ ถือเป็นเรื่องที่ดีหากไม่ใช่แค่การสร้างภาพหรือเพียงต้องการลบล้างข้อกล่าวหาจากสังคมเรื่องการนำเข้าสาลีมากเกินไป จนมีผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศซึ่งตกต่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี หากต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดราว 40 จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกอย่างจริงใจ ก็ควรเพิ่มจุดรับซื้อให้มากกว่านี้และไม่ควรจำกัดปริมาณรับซื้ออีกด้วย

“สำหรับจ.เพชรบูรณ์ทางบริษัทยักษ์ใหญ่เปิดจุดรับซื้อแค่ 2 แห่ง นอกจากนี้ยังจำกัดปริมาณรับซื้อไม่เกินวันละ 2 พ่วง ทางที่ดีทางบริษัทยักษ์ใหญ่ควรเปิดจุดรับซื้อเพิ่มอีกสักราว 20-30 จุดโดยกระจายในทุกอำเภอ ซึ่งจะช่วยระบายข้าวโพดในมือเกษตรกรซึ่งขณะนี้ยังคงเหลืออีกราว 30-40%ไปได้ และไม่ควรใช้นอมินีซึ่งเป็นพ่อค้าท้องถิ่นรวบรวมข้าวโพดให้ เพราะท้ายที่สุดก็ไม่ได้ซื้อจากเกษตรกรโดยตรงอยู่ดี ที่สำคัญราคารับซื้อข้าวโพดแห้งความชื้นไม่เกิน 14.5% ไม่ควรซื้อต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาทและข้าวโพดเปียกความชื้นไม่เกิน 30% ไม่ควรซื้อต่ำกว่ากิโลกรัม 6 บาท ณ จุดเปิดรับซื้อ จึงถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย”นายวิเชียรกล่าว