นำทัพเกษตรอินทรีย์รุกตลาดจีน “กสอ.” ปลื้มสินค้าไทยเนื้อหอม-เครื่องสำอางฮิต

“กสอ.”ปลื้มสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเนื้อหอมในตลาดจีน โดยเฉพาะเครื่องสำอาง นักธุรกิจจีนสนใจร่วมเจรจาการค้ากว่า 152 ราย เล็งปีหน้าขยายช่องทางการค้าตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้นำผู้ประกอบการ กลุ่ม BOIN (Bangkok Organic Industrial Network) หรือเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์แปรรูป กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ราย ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนและพัฒนา ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมายและสร้างโอกาสขยายช่องทางตลาดธุรกิจ (เกษตรแปรรูป) ปีงบประมาณ 2561 สำหรับสินค้าประเภทอินทรีย์ (Organic Product) และเครื่องสำอาง (Cosmetics) เพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “The China International Organic and Green Food Industry Expo 2018” ระหว่างวันที่ 8 – 10 เม.ย. 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ ผลจากการทดสอบตลาดทั้ง 3 วัน ผู้ประกอบการไทยได้รับความสนใจและการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นทั้งตัวแทนค้าปลีก และค้าส่ง รวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่ทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งในประเทศจีน และต่างประเทศ (เช่น ไต้หวัน ยุโรป และอเมริกาใต้)

โดยมีลูกค้าที่เข้ามาเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยภายในงาน จำนวนกว่า 152 ราย ประกอบด้วย กลุ่ม A กลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจสินค้าประเภทอินทรีย์ และเครื่องสำอางโดยตรง จำนวน 35 ราย คิดเป็น 23% ของจำนวนทั้งหมดกลุ่ม B กลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทอินทรีย์ และเครื่องสำอาง จำนวน 46 ราย คิดเป็น 30% ของจำนวนทั้งหมดและกลุ่ม C กลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจอื่นๆ จำนวน 71 ราย คิดเป็น 46% ของจำนวนทั้งหมด “เบื้องต้นคาดการณ์ว่าลูกค้าในกลุ่ม A จำนวน 19 ราย (จาก 35 ราย) เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่ายอดขายในภาพรวมกว่า 25 ล้านบาท คิดเป็นยอดขายเฉลี่ยต่อกิจการอยู่ที่ 1.3 ล้านบาท

อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยได้รับรางวัล The Best Organization Award จากประธานจัดงานฯ และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจีนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น BTV (Beijing Television) และ PHTV (Phoenix Television) ที่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นโอกาสดีในการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศจีนได้เป็นอย่างดี”

อย่างไรก็ดี การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นผลความสำเร็จของกลุ่ม BOIN ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายที่เพิ่งก่อตั้งเป็นปีแรก ที่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก กสอ. มาสร้างโอกาส และขยายช่องทางธุรกิจในประเทศจีน โดยในปีต่อไป กลุ่ม BOIN ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในมิติต่างๆ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานทางด้าน Organic เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์