ข่าวลือ ข้าวเปลือก โลละ 5 บาท”พาณิชย์” ต้องยืนยันว่า”ไม่จริง”

แรกที่เห็นคอลัมน์ “ฉลามเขียว” พาดหัวเรื่องในหนังสือพิมพ์บ้าน เมือง ด้วยข้อความ
“ข้าวเปลือกโลละ 5 บาท”
ไม่เพียงแต่ “ชาวนา” จะอ่านด้วยความตื่นตลึง หากน่าจะทำให้อย่างน้อยใน 2 กระทรวงต้องตระหนก
1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 กระทรวงพาณิชย์
คำถามแรกก็คือ เรื่องนี้ “เป็นจริง” หรือเสมอเป็นเพียง “ข่าวลือ” ที่ปลิวว่อน
ต่อเมื่อพลิกไปอ่านหนังสือพิมพ์”ผู้จัดการ”
ปรากฎ “พาดหัว” ซึ่งปรากฏในหน้า 1 ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม ว่า
ข้าวเปลือกราคา”ดิ่งเหว”
ยิ่ง “เร้า” ความสนใจเป็นอย่างสูง กระทั่ง อยากรู้ว่า “แท้จริง”แล้วเป็นฉันใด
ที่ว่า”ดิ่งเหว” นั้น”ดิ่งเหว”อย่างไร

เมื่อตรวจสอบ “ข่าว” อันปรากฏอย่างเป็นเอกภาพของ”สื่อกระดาษ” ฉบับประจำวันที่ 28 ตุลาคม
ก็ต้อง “ยอมรับ”
ข้าวเปลือกราคาทรุดหนัก(ไทยโพสต์) ข้าวดิ่งตันละ 8 พันบาท(โพสต์ทูเดย์)
ราคา”ข้าวหอมมะลิ”ดิ่งสุดรอบ 10 ปี(กรุงเทพธุรกิจ)
ข้าวหอมราคาดิ่ง โรงสีบี้รัฐเร่งจำนำยุ้งฉาง(คมชัดลึก)
มึน ! ข้าวเปลือกเหลือ 8 พันกว่า หอมมะลิราคาต่ำสุดมากกว่า 10 ปี(ไทยรัฐ)
ทั้งหมดเป็น “รายงานข่าว” จาก”กระทรวงพาณิชย์”
เป็นกระทรวงพาณิชย์ที่มี นางอภิรดี ตันติวรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ เป็นกระทรวงพาณิชย์ที่มี นายสุเมษ เมษินทรัย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
แล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำอย่างไร

มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องแสดงบทบาท
บทบาทในการนำเอา”ความจริง”ออกมา
เป็นไปได้อย่างไรที่ราคาข้าวเปลือกจะดิ่งเหวลงมากระทั่งชาวนาขายได้เพียง
กิโลกรัมละ 5 บาท
ทำไม “กรมการข้าว” ปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ ทำไม”กรมการค้าภายใน”ปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้
ลืมคำขวัญของ “พรรคกิจสังคม”ไปแล้วหรือ
นั่นก็คือ “ทุกข์ของชาวนา คือ ทุกข์ของแผ่นดิน” เพราะว่ามีความเชื่อมาอย่างยาวนานว่า”ชาวนา” คือ “กระดูกสันหลัง”ของชาติ ของแผ่นดิน
“คำขวัญ” นี้ยัง”เป็นจริง” อยู่หรือไม่ ต้องถามกระทรวงพา ณิชย์ ต้องถามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์