มทส.ย้ำขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวถึงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก Round University Rankings 2018 โดยสถาบันการจัดอันดับของประเทศ    รัสเซีย ที่ปรากฏว่า มทส.ติดอันดับที่ 616 ของโลก อันดับ 12 ของอาเซียน และอันดับ 4 ของประเทศไทย ว่า การจัดอันดับในครั้งนี้มีเกณฑ์พิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือ ด้านการสอน 5 ตัว ชี้วัด คิดเป็น 40%, ด้านการวิจัย 5 ตัวชี้วัด 40%, ด้านความเป็นนานาชาติ 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน 5 ตัวชี้วัด 10%

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ มทส.ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ 38.732% ในด้านการวิจัย และได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 43.048% ในด้านความเป็นนานาชาติ และยังเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลกประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) อยู่ในกลุ่มอันดับ 601-800 ของโลก อันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย และติดอันดับ 4 ของไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย โดยสำนักจัดอันดับชื่อดังของอังกฤษ และในวารสารชั้นนำของโลก เป็นต้น

“สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการทำงานหนักและร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมจรรโลงของทุกๆ ฝ่ายที่ตระหนักและรับรู้ร่วมกันในการมุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านแผนพัฒนาระยะที่ 11 มาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเติบโตได้ตามแผน และกำลังก้าวเข้าสู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอนาคตอันใกล้ และยืนหยัดในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส.กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด