“มรภ.ภูเก็ต” ร่วมสร้างเมืองอาหาร

ผศ.ดร. วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดกิจกรรม “นวัตกรรมอาหารกับภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร รุ่นที่ 1” ทั้งนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตเมืองอาหาร โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนให้สมกับการได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเมืองอาหาร ตลอดจนตอบสนองเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้าน นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผอ.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงการต่อยอดเอกลักษณ์ด้านอาหารของภูเก็ต เพราะหากเมนูต่างๆ ไม่มีการต่อยอดและพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสทางวัฒนธรรมและถูกใจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ความนิยมของอาหารท้องถิ่นภูเก็ตอาจจะไม่สามารถอยู่ในกระแสได้ในระยะยาว ดังนั้น การเชิญเชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดศาสตร์ด้านการทำอาหารทุกกระบวนการ คาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถนำเทคนิคไปพัฒนาเมนูอาหารเพื่อการค้า ยกระดับเมืองอาหาร สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่นต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด