ปาล์มใต้ร้องศาลเอาผิดกกร. เหตุราคาผลผลิตตกต่ำหนัก

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 18 เมษายน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุกกลุ่มกว่า 300 คน ทั่วภาคใต้ จะเดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ศาลปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวจากกรณีปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ ถูกเอาเปรียบจากโรงงานให้ราคาที่ไม่เป็นธรรม ทั้งที่ได้บันทึกข้อตกลงร่วมในการซื้อขายตามอัตราเปอร์เซ็นต์น้ำมัน

นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาล และมีการแก้ปัญหาแบบขอไปที จึงถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาร่วมกันร้องศาลปกครอง ขอความคุ้มครองชั่วคราวในเรื่องราคาปาล์มน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม และไม่มีมาตรฐาน

ส่วนที่ จังหวัดกระบี่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองเอาผิดคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ในความผิด มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เนื่องจาก กกร.ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีมีมติว่าถ้าชาวสวนทำเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มได้ 18% จะขายได้ กิโลกรัมละ 3.80 บาท แต่ขณะนี้ผ่านมากว่า 1 ปี ไม่มีความคืบหน้า ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงตกต่ำต่อเนื่อง

นายชโยดม เผยว่า จากการตั้งข้อสังเกตราคาปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ลดลงในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งราคาผลปาล์มน้ำมันจะต้องอยู่ที่ 4.50-5.00 บาท ต่อกิโลกรัม แต่ขณะนี้พบว่าราคาปรับลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ 3 บาทต้นๆ เท่านั้น จากการตรวจสอบทราบว่ามีโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันบางโรงร่วมกันกดราคารับซื้อจากเกษตรกร ทั้งนี้ จะมีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันยื่นเอกสารร่วมฟ้องกว่า 400 คน ทั่วประเทศ และคาดว่าจะมีเกษตรกรร่วมฟ้องหลังจากนี้อีกกว่า 1,000 คน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน