ผวจ.พังงา มอบปัจจัยการผลิตเกษตรเลี้ยงโค

พังงานายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานพิธีมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมอาหารมาตรฐานอันดามัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ทำการแปลงใหญ่โคเนื้อ มะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด ว่า ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดพังงาเพื่อให้เกิดรูปธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ “เรารัก…พังงา” โดยเฉพาะด้านพัฒนาอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกร

ด้าน นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์ จังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการอาหารปลอดภัยฯ เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อและแพะ ได้ทราบถึงแนวทางปรับปรุงการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน และลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาช่วย และสามารถประกอบอาชีพอื่นเสริมได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ทั้งนี้ ผวจ.พังงา ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคและแพะ ที่จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 กลุ่ม พร้อมเปิดป้ายที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลมะรุ่ย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด