อยุธยาเร่งฟื้นฟูต้นพุทราเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี 779 ต้นในเขตโบราณสถาน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานบวงสรวงอดีตบูรพมหากษัตริย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดิน ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง กลางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อขออนุญาตดำเนินงานตัดแต่งกิ่ง ปรับปรุงฟื้นฟู ใส่ปุ๋ย กำจัดมอดปลวก แมลง และพัฒนาต้นพุทราโบราณ ในเขตเกาะเมืองกรุงเก่า รวม 779 ต้น และในจำนวนนี้อยู่ในเขตพระราชวังโบราณ และพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ ฯ จำนวนมากถึง 550 ต้น ซึ่งต้นพุทราส่วนใหญ่ อายุประมาณ 70 ปี ถึงกว่า 100 ปี โดยต้นที่อายุเก่าแก่ที่สุด และยังไม่หักโค่น อยู่ในเขตวัดราชบูรณะ มีอายุมากถึง 135 ปี

นายสุจินต์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรับผิดชอบโครงการนี้ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน เพื่อให้ต้นพุทราซึ่งมีภาพเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับโบราณสถานเมืองกรุงเก่า ให้มีสภาพไม่ยืนต้นตาย และกิ่งก้านไม่รกรุงรัง นอกจากนี้ ยังจะได้ผลิดอกใบ ออกผล ซึ่งแต่ก่อนนั้น พุทราอยุธยาชื่อดังมาก หากกินผลสดจะว่ารสชาติอร่อย แต่หากนำมาแปรรูปเป็นพุทรากวน พุทราเชื่อม พุทราแผ่น จะมีรสชาติที่กลมกล่อม และเป็นสินค้าของฝากชื่อดังในอดีต