มทร.ศรีวิชัย คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ เครื่องช่วยเดิน Walking Assist

ปัจจุบันการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกอันเนื่องมาจากโรคเส้นเลือดในสมอง ซึ่งการทำกายภาพบำบัดนั้นจำเป็นจะต้องมีทีมแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  และกระบวนการทำกายภาพบำบัดในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงภายในกระบวนการเนื่องจากกายภาพบำบัดนั้น ผู้ทำกายภาพบำบัดจะเดินด้วยตนเองโดยอาศัยราวคู่และมีเพียงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยระวังการล้มของผู้ป่วย ทำให้ระหว่างที่ผู้ป่วยทำการเดินกายภาพบำบัดนั้นอาจเกิดความเสี่ยงในการล้มหรือพลาดจากราวคู่ เป็นสาเหตุทำให้อาการทรุดหนักลงกว่าเดิม

นายวรัตน์ แก้วแพง และ นายตนุภัทร สัตยมาศ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรกนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องช่วยเดิน Walking  Assist โดยมีอาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา และคอยแนะนำเทคนิคต่างๆ

โดยศึกษาการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยเดินสำหรับการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัดให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นักศึกษาจึงมีแนวคิด ในการออกแบบเครื่องช่วยเดิน โดยใช้ระบบบล็อกไดอะแกรมมาช่วยในการควบคุมเครื่องช่วยเดิน

จากการนำเครื่องช่วยเดิน Walking Assist มาใช้เป็นเครื่องกายภาพบำบัดในการฝึกเดินของผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง รับนำหนักของผู้ป่วยไม่เกิน 120 กิโลกรัม ตัวเครื่องสามารถปรับโหมดการทำงานได้ 2 โหมด คือ โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode) จะมีให้เลือกระดับของความเร็ว 3 ระดับ ความเร็วในการเดิน 15 , 45 และ 60 รอบ/นาที

สามารถใช้ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูขาของผู้ป่วยได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ทำกิจวัตรประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้น ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองอย่างเป็นปกติ ตัวเครื่อง   มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแล มีราคาต้นทุนในราคา 30,000 บาท ซึ่งถูกกว่าเครื่องที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 086 – 5257155

 

บทความก่อนหน้านี้กยท. ร่วมกับ ปตท. ไทร์พลัส และดีสโตน จัดโครงการ “ใกล้ไกลปลอดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง” ตรวจเช็คสภาพรถฟรี สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ตั้งแต่วันนี้
บทความถัดไปกระทรวงเกษตรฯ เผยแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62