กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดกรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมฯ ทั่วประเทศ ให้บริการย้อมผ้า และแจกโบว์สีดำฟรีตลอดเดือนตุลาคม

พลเอกประสาท  สุขเกษตร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำการกรมหม่อนไหม  กรุงเทพฯ ว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งกรมหม่อนไหมในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานด้านหม่อนไหมทั้งระบบ  รวมถึงผ้าไหม ผ้าฝ้าย และเส้นใยอื่นๆ  จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด “กิจกรรมบริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ขึ้น  โดยให้บริการย้อมผ้าสีดำ และแจกโบว์สีดำฟรี แก่ประชาชนทั่วไป ตลอดเดือนตุลาคมนี้  เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความอาลัยและรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั้งประเทศ

นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมหม่อนไหม เปิดให้บริการย้อมผ้าสีดำ และแจกโบว์สีดำ ฟรี จำนวน 100,000 ชิ้นให้แก่ประชาชน โดยประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถเดินทางมารับบริการได้ ณ กรมหม่อนไหม ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  สำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์ทั่วประเทศ  ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ เชียงใหม่ ตาก สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด เลย  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระบุรี กาญจนบุรี  ชุมพร และนราธิวาส

อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวต่อไปว่า  การบริการย้อมสีผ้าของกรมหม่อนไหมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม  และภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการย้อมจะเน้นใช้สีย้อมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการย้อมผ้าสีดำ โดยใช้ สีธรรมชาติ จาก มะเกลือ และสีเคมีที่มีมาตรฐาน  ปลอดภัย  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังมี การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  ร้าน “Silk Berry Shop” ของกรมหม่อนไหม  โดยนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร   เช่น ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  และชุดสำเร็จรูป โดยเน้นผ้าสีดำมาจำหน่าย  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผ้าสีดำ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด

ทั้งนี้  กรมหม่อนไหมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะสามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเวลาของการไว้ทุกข์  ทำให้ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมารับบริการย้อมผ้าและรับโบว์สีดำฟรีได้ ณ กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ   ตั้งแต่วันที่  20 – 31 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   หรือติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติม      ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 02-5587924-6 ต่อ 310 หรือเว็บไซต์กรมหม่อนไหม www.qsds.go.th

 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  21 ศูนย์ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย

 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน                  โทร 054-682236-7
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่                  โทร 054-613477,

054-640908

 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่             โทร 053-114096-7
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก                   โทร 055-896634-5
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร               โทร 042-163076,

042-163085

 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์               โทร 044-511393
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชานี           โทร 045-426033
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ             โทร 044-916659
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร             โทร 042-611171
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี               โทร 042-241984
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย             โทร 042-414911
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด               โทร 043-569007
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย                    โทร 042-801145
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น              โทร 043-253-036
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ                 โทร 044-811-599
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา          โทร 044-214-102-3
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์                โทร 044-689-008,

044-689-067

 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี               โทร 036-200-736-7
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี           โทร 034-919-707
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร                โทร 077-611080
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส            โทร 073-551893