ข้าวสังข์หยดพัทลุง ราคาพุ่ง 20,000 บาท/ตัน ผลผลิตดี-มาตรฐานสูง

“สังข์หยดเมืองลุง” พุ่ง 25,000 บาท/ตัน จีน ราคา 200 บาท/กก. พัทลุงได้รับการรับรอง จีไอ. จากสหภาพยุโรปกว่า 10 ราย ปี’62 ขยายให้ได้ 50 ราย บาท/กก. นายกโรงสีข้าวและชาวนาภาคใต้ ระบุโรงสีครวญ กำลังการผลิต โรงสีข้าวล้นเกือบเท่าตัว สาเหตุนาข้าวหาย แห่ขายนา และชาวนาเองหันไปปลูกปาล์มน้ำมัน ชี้ ปี’61 ราคาข้าวดีที่สุด หลังจากเลิกโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลมา ข้าวเปลือกทะลุ 7,200 บาท/ตัน

นายนัด อ่อนแก้ว กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าราคาข้าวสังข์หยด ขนาดความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ มีราคาสูงถึง 20,000 บาท/ตัน และมีแนวโน้มว่าราคาอาจขึ้นสูงถึง 25,000 บาท/ตัน โดยมีราคาในประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 200 บาท/กก.

มีพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพัทลุง ประมาณ 15,000 ไร่ ให้ผลิตเฉลี่ย 350 กก./ไร่ คาดการณ์ว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นในฤดูกาลหน้า

ในขณะที่ นายทักษิณ สุดจันทร์ นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกมีทิศทางดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 7,100-7,200 บาท/ตัน จากเดิมเมื่อปีที่แล้ว ราคาประมาณ 6,000-6,900 บาท/ตัน

และในขณะเดียวกันในปี 2561 ชาวนายังได้ผลผลิตที่มากจาก 700-800 กก/ไร่ เป็น 1-1.2 ตัน/ไร่ สาเหตุจากสภาพอากาศดี น้ำเพียงพอ และนาข้าวไม่มีศัตรูพืช เช่น แมลง หอย และไม่มีโรคข้าว เป็นต้น

ในขณะที่ นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ให้แก่ผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จำนวน 25 ราย และในจำนวนนี้ เป็นผู้ได้หนังสือรับรอง GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จากสหภาพยุโรป จำนวน 13 ราย อีกด้วย

ข้าวสังข์หยดพัทลุง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศรับรองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ชื่อว่า ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นพันธุ์แรกของประเทศไทย

และนอกนั้นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการข้าว ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 และได้รับประกาศรับขึ้นทะเบียน GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทยจาก EU เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เป็นความสำเร็จ ไทยในเวทีระดับโลก ซึ่งถือเป็นสินค้ารายการที่ 4 ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI ใน EU ต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง

นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ในปี 2561 จ.พัทลุง จะสนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI ให้เพิ่มมากขึ้น ให้ได้ประมาณ 50 ผู้ประกอบการข้าวสังข์หยด และในอนาคตจะขยายการรับรองให้เป็นสินค้า GI เช่น ข้าวเล็บนก ข้าวเหนียวดำหมอ และปลาดุกร้า เป็นต้น

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์