แนะ “4 ส.” รับมือพายุฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 24-27 เมษายน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้ง กทม. และปริมณฑล กรมสุขภาพจิตได้กำชับให้  โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เช่น ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน โดยเฉพาะ  ที่ห้องฉุกเฉิน หากเกิดเหตุสามารถใช้การทดแทนได้ทันที เพื่อมิให้กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยจิตเวช พร้อมทั้งให้เตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) พร้อมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็น ออกปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินการร่วมกับทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของสถานพยาบาลในเขตสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

นพ. กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในการรับมือกับพายุฤดูร้อนหรือภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ยึดหลักปฏิบัติเพื่อรับมือด้วย 4 ส. คือ 1. ให้มีสติ 2. สอดส่องมองหาผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 3. ใส่ใจรับฟังทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกและคลายความทุกข์ใจออกมา จะช่วยให้อารมณ์สงบขึ้น และ 4. ส่งต่อความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กัน เช่น น้ำ อาหาร ยา จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนในเบื้องต้นและมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้น สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน