แนะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

รศ. (พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์ อาจารย์พิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากติดเชื้อไวรัสมีหลากหลายสายพันธุ์ และสลับเปลี่ยนเชื้อไวรัสไปมาในแต่ละฤดูกาล ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ สามารถติดเชื้อไวรัสได้ทั้งปี แต่สูงสุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และในหน้าหนาว กลุ่มเด็กมีอัตราการติดเชื้อสูงสุด อาจเกิดอาการป่วยรุนแรง มีโรคแทรกซ้อนจนถึงต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยแนะให้ฉีดวัคซีนก่อนถึงฤดูการระบาด เพื่อให้ภูมิคุ้มกันพร้อมสำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

รศ. (พิเศษ) นพ. ทวี กล่าวด้วยว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีวัคซีนชนิดครอบคลุม 4 สายพันธุ์ มีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว หากใครที่เคยฉีดสายพันธุ์เดิมมาก่อน แนะนำให้ฉีดอีกครั้งที่สถานพยาบาล เพื่อให้ได้รับวัคซีนที่มีสายพันธุ์ตรงกับที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำล่าสุด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์จากการป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีนอย่างเต็มที่

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด