จีนสนตั้งรง.ยางในไทย

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) นำเอกชนจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อยางพาราประมาณปีละ 1 ล้านตัน เพื่อขายให้รัฐวิสาหกิจของจีน และเป็นนักลงทุนที่ซื้อ-ขายในตลาดล่วงหน้าเข้าพบ เนื่องจากสนใจลงทุนในเมืองไทย โดยอยากตั้งโรงงาน หรือโกดังสต๊อกยางพาราในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเป็นสต๊อกส่งมอบหากซื้อ-ขายในตลาดล่วงหน้าแล้ว

พร้อมสอบถามว่า หากตั้งโรงงานผลผลิตจะมีเพียงพอหรือไม่ จะมียางพาราจำนวนเท่าไรป้อนให้ ผลผลิตยางพาราไทยมีสม่ำเสมอหรือไม่ จึงเตรียมนำเอกชนจีนลงพื้นที่ อีอีซี เพื่อขอข้อมูล ที่ผ่านมามีเอกชนจีนจำนวนไม่น้อยสนใจเข้าลงทุนในพื้นที่อีอีซี จึงอยากขอรายละเอียดเรื่องของการลงทุน รวมถึงกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนเงินจ่ายขาดวงเงิน 340.42 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกรเป้าหมาย 24 จังหวัด 62 สหกรณ์ เพื่อชะลอการแปรรูปผลผลิต เพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด