บ่อกุ้งภาคใต้ช้ำ ราคาตก-ต้นทุนสูง

สงขลานายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานชมรมกุ้งสงขลา-นครศรีธรรมราช เผยว่า สถานการณ์ราคากุ้งในขณะนี้ตกต่ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน ทางกลุ่มผู้ร้องต้องการให้คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) พิจารณาอนุมัติโครงการแทรกแซงราคากุ้งตกต่ำในครั้งนี้ รับจำนำกุ้งขาวแวนาไมจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือพิจารณาอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งอีกครั้ง หรือมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ สำหรับมาตรการลดต้นทุนการผลิต เสนอให้มีการลดราคาปัจจัยการผลิต อาทิ อาหารกุ้ง เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า เป็นต้น จัดหาหรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการห้องเย็น ขณะนี้ต้นทุนการผลิตอยู่กิโลกรัมละ 120 บาท สำหรับกุ้งขนาด 100 ตัว ต่อกิโลกรัม

ราคาที่ควรแทรกแซง เช่น กุ้งขนาด 100 ตัว ต่อกิโลกรัม ราคาควรจะอยู่ที่ 130 บาท

ที่มา : ขอบคุณข้อมุลจากข่าวสด