คาราวานจิตอาสาเก็บเมล็ดยางนา เดินตามรอยรัชกาลที่ 9

ยโสธรนายบำรุง คะโยธา ประธานคณะกรรมการจิตอาสาประชารัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวภายหลังร่วมกับเครือข่ายชุมชนคนรักษ์ป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ และเครือข่ายเกษตรพอเพียง ฯลฯ จัดคาราวาน     จิตอาสาเก็บเมล็ดพันธุ์ยางนา เพื่อนำมาเพาะปลูกและขยายพันธุ์ในพื้นที่ ที่ค่ายบดินทรเดชา กรมทหารราบที่ 16 จังหวัดยโสธร ว่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตั้งแต่ปี 2550 นอกจากนี้ ยังเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือการปลูกต้นไม้ในใจคน และหลักการปลูกไม้สามอย่างประโยชน์ สี่อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ

ด้าน นายธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ (ศปจ.กส.) กล่าวว่า ได้ประสานค่ายบดินทรเดชา ขอเข้าเก็บเมล็ดยางนา ซึ่งปีนี้มีเมล็ดดกและตกหล่นจำนวนมากเพื่อนำมาขยายพันธุ์ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะเยาวชน ที่เปรียบเป็นต้นกล้าพลเมือง ให้หันมาเห็นความสำคัญของป่าไม้ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ เก็บเมล็ดพันธุ์ยางนาได้ 1 แสนเมล็ด จะนำไปทำการเพาะพันธุ์ในถุงดำ และปลูกในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน ต้นกล้ายางนาจะมีอายุที่พอเหมาะในการปลูกลงดิน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด