แผงทุเรียน ริมถนน36 เมืองระยองหายเกลี้ยง-คาดรู้แกวเจ้าหน้าที่ออกตรวจทุเรียนอ่อน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 2 พฤษภาคม นายทรงธรรม ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อม นายบุญส่ง อึ๊งเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จ.ระยอง นำเครื่องสแกนพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งทุเรียน ออกตรวจสอบตามแผงร้านค้าขายทุเรียน หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้อุปโภคทุเรียนว่า พ่อค้าแผงทุเรียนริมถนนนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายหลายราย

ต่อจากนั้นได้ออกตรวจสอบแผงขายทุเรียน บริเวณริมถนนสาย 36 ตั้งแต่ในเขตเมืองระยอง พบว่าแผงขายทุเรียนหายเกลี้ยง คาดรู้ตัวล่วงหน้า ไม่กล้านำทุเรียนออกมาจำหน่าย จึงได้เดินทางไปตรวจสอบริมถนนสายบายพาส 36 ตั้งแต่สี่แยกขนำไร่ บริเวณแผงจำหน่ายสินค้า “ตลาดพุ่มโพธิ์ทอง” ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พร้อมนำเครื่องสแกนทุเรียน วัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้ง ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนแก่เป็นที่น่าพอใจ

พร้อมกันนี้ได้มีการนำหนังสือจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายทุเรียน ไม่ซื้อ-ไม่ขาย ทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณ แห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” หรือความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้กระทำความผิดซ้ำอีก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จากการตรวจแผงจำหน่ายทุเรียนของ นางประพินพรรณ ดีพื้น หรือเจ้ชมภู่ บริเวณตลาดพุ่มโพธิ์ทอง ริมถนนสาย 36 ต.มะขามคู่ ปรากฏว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทองทั้งกองอ่อนหมด วัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้งได้ 24% ต่ำกว่ามาตรฐาน 32% ขึ้นไป กล่าวว่าซื้อทุเรียนมาจากแผงใหญ่ตลาดเปิดท้าย บริเวณตลาดตะพง อ.เมืองระยอง รวมทั้งสิ้น 100 กก. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นำมาจำหน่ายที่แผงราคากิโลกรัมละ 120 บาท เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกการตรวจ พร้อมแจ้งให้นำทุเรียนไปคืน ห้ามนำมาจำหน่ายโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายซ้ำอีกจะถูกดำเนินคดี

จากการตรวจสอบแผงจำหน่ายทุเรียนรายอื่น พบมีทุเรียนอ่อนปะปนกับทุเรียนแก่ จึงทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือนและห้ามนำทุเรียนอ่อนจำหน่าย ครั้งต่อไปหากตรวจพบก็จะถูกดำเนินคดี

 

ที่มา : มติชนออนไลน์