ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงสุด 40 เดือน ลุ้นไตรมาส 2 กำลังซื้อเพิ่ม-แต่ยังเตือนเสี่ยงบาทแข็ง

หอการค้าไทยสำรวจผู้บริโภค เมษายน 2561 พบดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงสุดในรอบ   40 เดือน ส่งออก-ท่องเที่ยวพุ่ง หวั่นค่าแรงใหม่-บาทแข็ง ทำศก.ฟื้นตัวช้า คาดปลายไตรมาส 2      ผู้บริโภคเริ่มกลับมามีความมั่นใจซื้อสินค้ามากขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนเมษายน 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 40 เดือน นับตั้งแต่มกราคม 2558 เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าการส่งออกและการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น การปรับค่าแรงขั้นต่ำเดือนเมษายน ส่งผลให้กำลังซื้อดีขึ้นเป็นลำดับ

ผู้บริโภคยังกังวลราคาพืชผลที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้กำลังซื้อหลายจังหวัดขยายตัวในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งกังวลผลกระทบค่าของเงินบาทแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ค่าแรง อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต มีความรู้สึกว่ายังฟื้นตัวช้า

ดัชนีเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นรายได้ในอนาคต อยู่ที่ระดับ 67.8, 75.8 และ 99.1 ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้นทุกรายการ เทียบกับมีนาคม 2561 ที่อยู่ระดับ 66.8, 74.9 และ 98.0 ตามลำดับ แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเศรษฐกิจ โอกาสหางานทำ และรายได้ในอนาคตมากนัก

ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) ปรับตัวดีขึ้น โดยอยู่ที่ระดับ 80.9 เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 40 เดือน ตั้งแต่มกราคม 2558 ที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม อยู่ต่ำกว่าระดับ 100  แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวขึ้นไม่มากนัก ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง การเมืองระหว่างประเทศ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะ ข้าว ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน และสินค้าปศุสัตว์ ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้น โดยอยู่ที่ระดับ 55.3 เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ  26 เดือน นับตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2559 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต (ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า) ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน จากระดับ 90.8 เป็นระดับ 91.9 เป็นระดับที่สูงในรอบ 61 เดือน   นับตั้งแต่เมษายน 2556 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคตอันใกล้

โดยภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแบบกระจายตัวมากขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ จะส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มกลับมามีความมั่นใจในการบริโภคสินค้ามากขึ้น ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ น่าจะมีส่วนทำให้ฟื้นตัวเด่นชัดขึ้น   ในปลายไตรมาสที่ 2 และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับ 4.2-4.6% ได้ในปี 2561

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด