ชาวสวนยิ้ม ราคาผลไม้ทุกชนิดพุ่ง อากาศแปรปรวน ยอดผลิตลดฮวบ-มังคุดน้อยสุด

อากาศแปรปรวน ทำผลไม้ภาคตะวันออกยอดผลิตลดฮวบ มังคุดผลผลิตลดลงมากที่สุด 65% ดันผลไม้ทุกชนิดราคาพุ่ง ชาวสวนยิ้มได้ กรมส่งเสริมการเกษตรหวั่น ไมเพียงพอป้อนตลาดภายในและต่างประเทศในระยะยาว หลัง ‘อาลีบาบา’ สั่งซื้อทางออนไลน์ส่งขายจีนเพียบ โดยเฉพาะทุเรียน

นายสำราญ สราราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ในปีนี้ว่ามีปริมาณผลผลิตต่ำลดลงทุกชนิด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน อาทิ เกิดพายุฤดูร้อนในช่วงระยะไม้ผลเริ่มติดดอก ส่งผลให้ผลผลิตผลไม้ปีนี้ขาดตลาดและมีราคาสูง คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 647,522 ตัน แบ่งเป็น ทุเรียน 403,906 ตัน  มังคุด 54,073 ตัน เงาะ 173,224 ตัน และ ลองกอง 16,319 ตัน เปรียบเทียบปีที่แล้ว ทุเรียนให้ผลผลิต 422,365 ตัน ลดลง 4.37% เงาะ 192,055 ตัน ลดลง 9.81% ลองกอง 24,015 ตัน ลดลง 32.05% ส่วนมังคุด ผลผลิตลดลงมากที่สุด จากปี 2560 มีผลผลิต 153,678 ตัน ปีนี้ลดลง 64.81%

สถานการณ์ตลาดผลไม้ภาคตะวันออก วางเป้าส่งออก 336,261 ตัน คิดเป็น 51.93% แบ่งเป็นทุเรียน 282,936 ตัน 84.14% มังคุด 31,416 ตัน 9.34% เงาะ 17,201 ตัน 5.11% ลองกอง 4,708 ตัน 1.4% ส่วนหนึ่งกระจายในประเทศ 265,729 ตัน 41.03% แปรรูป 45,532 ตัน 7.03% ขณะนี้ราคาทุเรียนหมอนทองอยู่ที่ประมาณ 68-78 บาท/กิโลกรัม ชะนี 47-54 บาท/กิโลกรัม มังคุด 126-195 บาท/กิโลกรัม เงาะตะกร้า 35-41 บาท/กิโลกรัม ลองกองคละ 40 บาท/กิโลกรัม เป็นราคาที่สูงกว่าทุกปี

นายสำราญ กล่าวว่า สถานการณ์ปีนี้ไม่น่ากังวล เกษตกรขายผลไม้ได้ในราคาดี เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย กรมส่งเสริมฯ กังวลว่า ผลผลิตอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในระยะยาว หากไม่เร่งหามาตรการรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับ Tmall.com ภายใต้ อาลีบาบา กรุ๊ป โดยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน ด้วยวิธีการซื้อขายผ่าน online ในอนาคตผลไม้ภาคตะวันออกหลายชนิด โดยเฉพาะทุเรียนจะมีความต้องการของตลาดจีนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ/ไม่แน่นอน ไม่มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตด้วย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด