ปศุสัตว์ยันหมูโคราชกินได้ พบเชื้อพิษสุนัขบ้าแค่ตัวเดียว

ปศุสัตว์โคราชยันหมูโคราชกินได้อย่าตื่นตระหนกเพราะพบเชื้อเพียง 1 ตัวเท่านั้นไม่มีการระบาดแต่อย่างใด

นครราชสีมา วันนี้ 6 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า จ.นครราชสีมา ตรวจพบสุนัขและแมวป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 49 ตัว ใน 14 อำเภอ จากสุนัขและแมวทั้งหมดในพื้นที่ 32 อำเภอ จำนวน 470,000 ตัว เฉลี่ยคิดเป็น 10,000 ตัว มีสุนัขป่วยพิษสุนัขบ้า 1 ตัว โดยหลังทราบผลการตรวจว่ามีสัตว์ป่วยพิษสุนัขบ้าทางปศุสัตว์จังหวัดและ ปศุสัตว์อำเภอได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสมัครปศุสัตว์เร่งเข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันให้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในจุดที่พบรัศมี 1 กิโลเมตรทันทีเพื่อป้องกันการระบาดของโรค และปัจจุบันทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงไปแล้ว 40 เปอร์เซนต์ และภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กำชับให้ปศุสัตว์และท้องถิ่นทุกแห่งเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซนต์

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมากล่าวถึงกรณีที่มีหมูในหมู่บ้านบึงตะโก ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา ถูกสุนัขกัดและป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีสุนัขจรจัดที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้วิ่งเข้าไปกัดหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้และปล่อยให้หากินธรรมชาติโดยเป็นหมูพันธุ์ผสมหมูป่าหรือหมูกี้ถูกกัด 1 ตัว หลังที่กัดแล้วสุนัขก็หลบหายเข้าไปในป่า จากนั้นวันที่ 13 เมษายน 2561 หมูกี้ที่ถูกกัดก็ป่วยตาย เจ้าของจึงได้แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมาทราบและตัดเอาหัวหมูส่งไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ส่วนซากหมูก็ได้ฝังกลบตามที่ปศุสัตว์แนะนำโดยไม่ได้นำมาปรุงอาหารรับประทานแต่อย่างใด ซึ่งผลตรวจออกมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ก็พบว่าหมูตัวที่ตายติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจริง หลังจากนั้นตนก็ได้สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอออกประกาศให้ตำบลพลกรังเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวและเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในทันทีและสามารถฉีดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในตำบลพลกรัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 และประกาศให้ประชาชนเฝ้าระวังและจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีหมูหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด ถือว่าสถานการณ์ระบาดของโรคไม่มีเป็นปกติ ฉะนั้นตนเองขอยืนยันกับประชาชนชาวนครราชสีมา,ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาว่าอย่าได้ตื่นตระหนกหรือมีความกังวลต่อการบริโภคหมูสามารถนำไปปรุงอาหารบริโภคได้ตามปกติเพราะหมูที่ถูกสุนัขจรจัดกัดในตำบลพลกรังมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นและซากก็ได้ฝังกลบเรียบร้อยเจ้าของไม่ได้นำมารับประทานแต่อย่างใด นายสัตวแพทย์พศวีร์ฯกล่าว