กพร.ลุยฝึกทักษะแรงงานคนจน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า จากโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐยื่นความจำนงฝึกอาชีพในหลักสูตรต่างๆ กว่า 338,000 คน ซึ่ง จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดเชียงราย มีผู้ยื่นความจำนงเป็นอันดับต้นๆ กพร.จึงวางแผนฝึกอาชีพ 2 กิจกรรม ได้แก่ ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) และฝึกอาชีพเสริม (อาชีพอิสระ) ซึ่งกิจกรรมแรกจะมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกด้วย

นายสุทธิ กล่าวว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าจากทั้งสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) อาทิ สนพ.นนทบุรี สนพ.พระนครศรีอยุธยา สนพ.สุรินทร์ สนพ.นราธิวาส ฯลฯ ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนแรงงานจังหวัดในการเตรียมความพร้อมที่จะฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมทั้งด้านของวิทยากร สถานที่ คู่มือปฏิบัติงาน การจัดกลุ่มหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายการฝึก การกำหนดสถานที่ฝึก มีคณะทำงานพัฒนาทักษะอาชีพระดับอำเภอ และทีมเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เสนอแนะแผนที่ชีวิต ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานในชุมชนเพื่อพบกลุ่มเป้าหมาย ประกบผู้มีรายได้น้อยทุกราย นัดหมายการเข้ารับการฝึกตามกำหนด ทั้งนี้ ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบตู้งาน ของกรมการจัดหางาน (กกจ.) เน้นมีงานทำ มีรายได้พ้นขีดความยากจน ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2561

ที่มา : – ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน