ครม.สัญจรบุรีรัมย์ อนุมัติลุยโครงการแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง พันล้าน ในปีนี้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ที่ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติโครงการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจำนวน 84 โครงการ วงเงิน 3,476.65 ล้านบาท สามารถดำเนินการได้เลย 40 โครงการ วงเงิน 1,015 ล้านบาท อาทิ โครงการแก้มลิง การพัฒนาลุ่มน้ำชี มูล ป่าสัก การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยซัง ส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมตลาดการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอุทกภัยใน จ.ชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนที่เหลืออีก 44 โครงการ วงเงิน 2,461.65 ล้านบาท ให้ยกไปดำเนินโดยใช้งบประมาณปี 2562-64

ทั้งนี้ การอนุมัติโครงการน้ำเพื่ออุทกภัยและน้ำแล้ง เพื่อการเกษตร เนื่องจากจังหวัดในกลุ่มอีสานตอนล่าง 1 มีพื้นที่ชลประทานเพียง 6.61% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์